7 mln 400 tys. zł do wydania w Budżecie Obywatelskim Bielska-Białej. Masz pomysł, na co wydać te pieniądze? Ratusz czeka na propozycje!

Materiał informacyjny Miasto Bielsko-Biała
Uwaga, bielszczanie! Nabór pomysłów do 9. edycji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej został wydłużony i potrwa od 25 marca do 14 maja. Decyzję taką podjął prezydent miasta, Jarosław Klimaszewski mając na uwadze trudną sytuację związaną z pandemią.

Przypomnijmy, że gra jest warta zaangażowania. Do rozdysponowania w 2022 roku jest 7,4 miliona złotych, z czego 1,4 mln przewidziano na projekty ogólnomiejskie, a 6 mln zł na projekty osiedlowe.

Warto pomyśleć, czego brakuje Wam w mieście i na Waszych osiedlach. Jednym marzy się na przykład rolkostrada, innym wodny plac zabaw dla dzieci, a jeszcze inni chętnie skorzystaliby z letniego kina plenerowego w swojej dzielnicy. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu możecie wybierać, które projekty są Wam najbardziej bliskie, i z których w przyszłości będziecie korzystać. To również idealna okazja, żeby pokazać, że los miejsca, w którym mieszkacie nie jest Wam obojętny!

Place do nauki jazdy dla dzieci i młodzieży, place zabaw, zielone, kameralne skwery, Enduro Trials czyli górskie ścieżki rowerowe.
Tych i wielu innych inicjatyw nie byłoby, gdyby nie zaangażowanie mieszkańców w dotychczasowe edycje Budżetu Obywatelskiego w Bielsku Białej.

Ratusz liczy, że ciekawych oddolnych inicjatyw nie zabraknie także w tym roku. Jednocześnie przypomina, że realizacja pomysłu osiedlowego nie może przekraczać kwoty 200 tys zł, natomiast ogólnomiejskiego - 700 tys zł.

Regulamin BO w Bielsku-Białej dopuszcza realizację zadania inwestycyjnego na nieruchomościach innych niż miejskie, pod warunkiem złożenia przez władającego nieruchomością stosownego oświadczenia, w którym władający nieruchomością m.in. wyraża zgodę na realizację zadania publicznego.

Pomysł może mieć każdy!

Przypomnijmy: Budżet Obywatelski, zwany też partycypacyjnym to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój ich miasta. Aby jednak można było zagłosować, potrzebne jest stworzenie listy projektów. To jest ten etap, w którym teraz się znajdujemy!

Projekt do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 może zgłosić każdy mieszkaniec Bielska-Białej bez względu na wiek. Składanie projektów przez osoby poniżej 16. roku życia odbywa się przy wsparciu rodzica lub opiekuna prawnego. Dla projektu ogólnomiejskiego wymagana jest lista poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców Bielska-Białej, natomiast dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista z podpisami mieszkańców popierających projekt.

Dla wszystkich, którzy mają problemy ze złożeniem projektu bądź pytania z nim związane, w Ratuszu utworzony został specjalny punkt konsultacyjny. Wątpliwości można rozwiązać mailowo albo telefonicznie. Spotkanie osobiste z Interesantami w celu udzielenia informacji niezbędnych do przygotowania wniosku jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu się (maile i telefony wskazano poniżej). Urzędnicy zachęcają jednak - z uwagi na częściowe zamknięcie Urzędu - do kontaktu zdalnego.

Punkty Konsultacyjne czynne będą od 25.03 do 14.05.2021 r.:

 • w Biurze Rady Miejskiej – adres: pl. Ratuszowy 1, Bielsko-Biała, pokój nr 50 i 51, I piętro. Czynne (oprócz świąt): w poniedziałki, wtorki, środy w godz. od 8.00 do 15.00, w czwartki w godz. od 8.00 do 17.00, w piątki w godz. od 8.00 do 12.00,

  tel. (33) 497 14 89**
  tel. (33) 497 14 53
  email: [email protected]**

 • w Centrum Organizacji Pozarządowych – adres: pl. Opatrzności Bożej 18, Bielsko-Biała. Czynne (oprócz świąt): w środy w godz. od 8.00 do 10.00, w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00,

  tel. kom. 515 960 015

  email: [email protected]

W „Punktach konsultacyjnych" wyłożono do pobrania wydrukowane formularze zgłoszenia projektów ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Urzędnicy rekomendują, aby propozycje projektów składać drogą elektroniczną (po wypełnieniu i zeskanowaniu, możliwe jest również wykonanie wyraźnych zdjęć wypełnionego formularza) na adres [email protected]

Realizacja BO krok po kroku

Zgodnie z regulaminem, zgłoszone w procedurze Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2022 projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie również kosztorys każdego proponowanego przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania. Wszystkie pozytywnie zaopiniowane projekty zostaną następnie poddane pod głosowanie mieszkańców. Te projekty, który uzyskają największą liczbę głosów będą realizowane.

Głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty odbywać się będzie od 23 września do 9 października 2021 roku. Podobnie jak w minionych latach – będzie się ono odbywać elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza elektronicznego oraz za pośrednictwem kart do głosowania dostępnych w wyznaczonych odrębnym zarządzeniem „Punktach głosowania”. Prezydent Miasta wskaże „Punkty głosowania” dla mieszkańców oraz określi dni i godziny ich funkcjonowania.

Uprawniony do głosowania mieszkaniec będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy, z czego jeden na projekt ogólnomiejski i jeden na projekt osiedlowy, przy czym na projekt osiedlowy może zagłosować tylko mieszkaniec danego osiedla, którego projekt dotyczy.

Ogłoszenie projektów wybranych do realizacji w Budżecie Obywatelskim Bielska-Białej w 2022 roku, wraz z podaniem kwot, jakie zostaną na nie przeznaczone, odbędzie się najpóźniej 22 października 2021 roku.

Dlaczego warto?

W ciągu ośmiu lat istnienia Budżetu Obywatelskiego w Bielsku-Białej udało się zrealizować już ponad 210 zwycięskich projektów, na łączną kwotę ponad 38 mln złotych. Każdy nich jest realną zmianą, jaka pojawiła się w mieście. Dzięki oddolnym inicjatywom mieszkańców udało się m.in. dokonać modernizacji miejskiej infrastruktury, stworzyć wiele nowych miejsc aktywności i wypoczynku, festiwali czy atrakcji, m.in. dla dzieci czy seniorów.

Budżet Obywatelski to narzędzie, z którego bardzo chętnie korzystają włodarze polskich miast. Powodów tego jest co najmniej kilka. Po pierwsze: promuje innowacyjność i przedsiębiorczość mieszkańców. Po drugie: pozwala uzyskać od mieszkańców szereg szczegółowych informacji dotyczących tego, jak dane miasto funkcjonuje. Po trzecie: buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli.

Wymiernym efektem funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego jest również integracja lokalnej społeczności. Dzięki realizacji projektów w ramach BO, mieszkańcy poszczególnych osiedli przestają być dla siebie anonimowi, mają okazję poznać się nawzajem, i w przyszłości jeszcze niejeden raz stworzyć razem coś dobrego. Nic bowiem nie spala ludzi bardziej jak działanie na rzecz wspólnej sprawy!

Nie czekaj! Zastanów się wspólnie z sąsiadami, czego potrzeba w mieście i Waszej okolicy i zacznijcie działać, aby to zmienić. Razem na pewno się uda!

Więcej informacji znajdziesz na specjalnej stronie poświęconej BO w Bielsku Białej: https://obywatelskibb.pl/

Dodaj ogłoszenie